Permainan Tradisional Orang Melayu

Permainan tradisional Orang Melayu merupakan satu lagi aspek budaya kita yang amat menarik untuk diselami. Selain menjadi sejenis kelangsungan tradisi yang kita warisi daripada leluhur kita, ia juga menjadi aktiviti sosial yang merangkumi pelbagai kumpulan umur, warga negara, agama, suku dan bahasa.

Permainan tradisional Orang Melayu terbahagi kepada dua kategori iaitu permainan tekad atau permainan logik yang merangkumi perhitungan dan strategi serta permainan fizikal atau permainan berebutan. Pembolehjahian ini adalah kerana jenis permainan tradisional Melayu ini amat berbeza dari permainan biasa seperti catur dan lain-lain lagi.

Permainan tradisional Orang Melayu yang melibatkan tekad atau logik menerangkan proses pemikiran yang kompleks seperti ketangkasan, kosntrujensi, kecekapan dan kekerapan. Antaranya ialah “Congkak” (dalam bahasa Inggerisnya disebut “mancala”), ia adalah permainan yang cuai, mudah tetapi mencabar. Ia dimainkan dengan menggunakan satu sekatan bersaiz kecil yang berisi bulir-bulir (disebut ‘kulit’), yang bergerak melalui rantau sebelah demi sembelih dalam satu-satu jalur yang tertentu.

Permainan tradisional Orang Melayu yang melibatkan aspek fizikal pula mementingkan keserasian di antara pemain. Kebanyakan permainan ini disertakan aktiviti lari-menari, bertilis, memanjat, dan berebutan. Salah satu contohnya ialah “Golok Cekak Musang” atau lebih dikenali sebagai “Congkak Ground”. Ia mengandungi aktiviti pertandingan yang melibatkan pemain berebut “influence point” di antara kedua-dua pasukan dengan berteka-teki.Permainan tradisional Orang Melayu juga ada menggunakan alat bantu seperti lemparan, catan, tangga dan permainan buah-buahan. Selain itu, ada permainan yang memerlukan alat yang kompleks seperti “Beregu Kereta”. Ia merupakan permainan beregu dua atau enam orang dimana mereka mengetuai satu kumpulan kuda dan tujuannya adalah mencapai garisan cakera lintang tertentu.

Permainan terakhir yang amat populer dikalangan penduduk Melayu adalah “lastring”. Ia merupakan permainan bantal yang diaransem beregu dua atau enam orang di mana peserta yang terakhir dibiarkan bertanding. Pemain yang terakhir dibenarkan untuk lepaskan peluru ke dalam bantal yang diduduki oleh pasukan lain.

Anda juga boleh mencari permainan tradisional Melayu lain, seperti permainan “Perang Kasturi” yang berasal dari negeri Terengganu. Ia merupakan permainan anak tembakan air yang dijalankan di pantai. Peserta memasang patung binatang dan berlumba menembak untuk menangkap binatang tersebut.

Selain itu, permainan tradisional “Rantai Gunting” dan “Gasing” masih populer di kalangan penduduk Melayu. Permainan “Rantai Gunting” dimainkan dengan menebang twoo atau gunting yang ditugaskan ke berbagai hala dan memangkinkan peserta untuk mempunyai kawasan yang ditetapkan di mana mereka akan menebang.

Permainan “Gasing” pula juga merupakan permainan yang amat menarik. Ia dimainkan dengan gasing yang berat dan dirotasi pada titik yang ditetapkan di lantai. Tujuan permainan ini adalah untuk menjatuhkan gasing tersebut ke ruangan yang lebih kecil.

Pada intinya, permainan tradisional Orang Melayu menyediakan pelbagai cabaran yang menarik. Ia tidak hanya kesenangan kepada pemain tetapi juga memberi peluang untuk menarik minat generasi muda dalam hal budaya tradisi Orang Melayu yang kompleks. Dengan demikian, pengetahuan masyarakat tentang budaya kita akan dipupuk dan dikumpulkan untuk menghidupkan lagi kewarisan budaya tradisional Melayu sekarang dan pada masa akan datang.

Leave a Reply